Radni Miasta Częstochowy przeciwko mowie nienawiści

Rada Miasta Częstochowy na dzisiejszej sesji przyjęła stanowisko, w którym wyraziła swój zdecydowany sprzeciw wobec mowy nienawiści i hejtu w przestrzeni medialnej i życiu codziennym.

Radni ostrzegają, że hejt w internecie to rosnący problem społeczny, wskazując, że narzędzia informacyjne w coraz większym stopniu stają się także bronią, w której ataki, kłamstwa, nienawiść i oszczerstwa są na porządku dziennym.

W treści stanowiska czytamy: - Mowa nienawiści to zjawisko narastające, często spowodowane biernością, a brak reakcji oznacza milczącą akceptację takiego zachowania. Nikt, nigdy nie powinien czuć się wykluczony z prawa do godnego życia i bezpieczeństwa z jakiegokolwiek powodu.

Rada Miasta Częstochowy zwraca się do mieszkańców Częstochowy do solidarnego przeciwstawienia się wszelkim formom agresji i nienawiści fizycznej i werbalnej, byśmy wszyscy trzymali się z daleka od mowy nienawiści.
- Zero tolerancji dla hejtu - podsumowują swój apel radni.

Poniżej treść całości stanowiska przyjętego 22 lutego 2024 r.

STANOWISKO NR 1.2024
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie mowy nienawiści i hejtu w przestrzeni medialnej i w życiu codziennym

Rada Miasta Częstochowy wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec mowy nienawiści i hejtu w przestrzeni medialnej i w życiu codziennym.
Nienawiść w przestrzeni medialnej i internecie jest rosnącym problemem społecznym.

Są to doskonale narzędzia informacyjne, jeśli są używane w dobrych intencjach, ale w coraz większym stopniu stają się także bronią, w której ataki, kłamstwa, nienawiść i oszczerstwa są na porządku dziennym. Mowa nienawiści to zjawisko narastające, często spowodowane biernością, a brak reakcji oznacza milczącą akceptację takiego zachowania. Nikt, nigdy nie powinien czuć się wykluczony z prawa do godnego życia i bezpieczeństwa z jakiegokolwiek powodu.

Rada Miasta Częstochowy zwraca się do mieszkańców Częstochowy do solidarnego przeciwstawienia się wszelkim formom agresji i nienawiści fizycznej i werbalnej.

Trzymajmy się z daleka od mowy nienawiści. Zero tolerancji dla hejtu.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy
Zbigniew Niesmaczny

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa