Północ nie chce marketów

Radni dzielnicy Północ wystosowali list jako formę protestu mieszkańców wobec polityki prezydenta Częstochowy w sprawie budowy dyskontów i marketów przy ul. Pileckiego i Św. Brata Alberta w dzielnicy Północ.

Po budowie pierwszego marketu między ul.Pileckiego i Św.Brata Alberta, mieszkańcy walczą o jego likwidację w SKO, teraz protestują przeciwko lokalizacji kolejnego marketu przy ul. Św. Brata Alberta. Miasto już przygotowało dla niego warunki zabudowy.

Poniżej prezentujemy stanowisko Rady Dzielnicy Północ w tej sprawie.

Częstochowa, dn. 16. IX 2014 r.

Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Częstochowy

Szanowny Panie Prezydencie

Rada Dzielnicy PÓŁNOC wyraża swój stanowczy protest wobec planów budowy placówek handlowych typu „dyskont" czy „market" przy ul. Pileckiego i Św. Brata Alberta.

Popieramy protest mieszkańców ul. Św. Brata Alberta, którzy od miesięcy ślą pisma do różnych instytucji, nie zgadzając się na tak bliską odległość planowanych marketów od ich domów. Zgadzamy się z ich argumentami, że uciążliwość związana z sąsiedztwem tego typu placówek handlowcyh będzie znaczna. Praktycznie całodobowy ruch pojazdów, w tym ciężarowych, w okolicy tych sklepów przyczyni się do pogorszenia warunków ich życia oraz doprowadzi do spadku cen ich nieruchomości.

Nie rozumiemy również Pana polityki promowania sieci zagranicznych dyskontów i marketów, doprowadzającej do ruiny rodzimy handel detaliczny. Niedawno miasto o mało nie spowodowało swoimi działaniami zlikwidowania Centrum Handlowego Promenada, o które upominaliśmy się wspólnie z przewodniczącymi rad dzielnic Kiedrzyna i Tysiąclecia pismem z lipca 2013 r. Tym razem zupełnie zapomniał Pan o kupcach z ryneczku przy ul. Starzyńskiego i Sosabowskiego. Planowane markety przy ul. Pileckiego i Św. Brata Alberta lokalizowane są zbyt blisko tego działającego od lat dzielnicowego ryneczku, na którym nasi lokalni przedsiębiorcy zaopatrują mieszkańców osiedla głównie w artykuły spożywcze, chemię gospodarczą, prasę.

Jeszcze raz apelujemy do Pana oraz do Pana zastępcy Jarosława Marszałka o powstrzymanie tych szkodliwych dla mieszkańców osiedla inwestycji.

W imieniu Rady Dzielnicy PÓŁNOC
Przewodniczący RD PÓŁNOC
Piotr Strach

cz.info.pl; źródło: RD PÓŁNOC