W Janowie spotkali się z poezją

Już po raz czwarty odbyło się spotkanie poetów z różnych stron Polski. IV Biennale Poezji organizowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie przeszło do historii. Tym razem do szermierki poetyckiej przystąpiło 28 poetów.

Prezentacjom przysłuchiwała się Komisja konkursowa: Dorota Musiał – specjalista ds. teatru Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, Tomasz Jamroziński – autor wielu tomów wierszy oraz Stefan Zatoński – doktor nauk humanistycznych.

Zwycięskie GRAND PRIX i nagrodę Starosty częstochowskiego otrzymała Jolanta Stelmasiak z Grzybowa, pow. zduńskowolski, wyróżnienia przyznano dla: Marii Duszki z Sieradza, Renaty Batko z Krakowa oraz Ireneusza Korpysia ze Złotego Potoka.IV Biennale Poezji zostało dofinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Spotkanie poprowadził Bogdan Wąchała – dyrektor Teatru Małgo w Częstochowie.

W tym roku wspominaliśmy naszego serdecznego kolegę, przyjaciela i poetę Jerzego Tawłowicza z Zakopanego, którego już niestety, nie było z nami. Prezentację multimedialną z efektami świetlnymi oraz recytacją zaprezentował Stacho „Brzezina” Kałkus oraz przyjaciele z Teatru Stodoła w Olsztynie, były to również wiersze napisane przez uczestników biennale, poświęcone pamięci Jurka. A potem do późnych godzin rozbrzmiewał śpiew braci poetyckiej. W drugim dniu po śniadaniu, uczestnicy biennale odwiedzali piękne zakątki złotopotockich skarbów. Spotkaniom towarzyszyły dobry humor oraz słoneczna pogoda - również w sercach.

cz.info.pl, źródło: janow.pl