„Lepszy start” dla dzieci z Gminy Poraj

Od października w szkołach podstawowych Gminy Poraj, dzięki pozyskanym przez Urząd Gminy środkom z Unii Europejskiej, prowadzone są zajęcia dla uczniów potrzebujących indywidualnego procesu nauczania oraz szczególnie uzdolnionych.

Obecnie, dzięki dodatkowemu unijnemu wsparciu, zakupiono jeszcze więcej potrzebnego do jego realizacji sprzętu. Program realizowany jest także dla dzieci szczególnie uzdolnionych

Już w ubiegłym roku Urząd Gminy Poraj z sukcesem pozyskał środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację programu „Lepszy start – indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w Gminie Poraj”.

Dzięki realizacji programu podjęte zostały działania zmierzające do wyrównywania szans edukacyjnych w klasach I-III, w których realizowane są indywidualne zajęcia dla uczniów.

Program realizowany jest od 1 października 2011 roku do 31 sierpnia 2013 roku. „Dzięki programowi uczeń będzie miał zdecydowanie większą możliwość myślenia o własnym powodzeniu i porównywać swoje postępy z indywidualnymi celami. W ten sposób będzie mógł się rozwijać, budować poczucie własnej wartości i pozytywną tożsamość edukacyjną”. – podkreśla Łukasz Stachera, wójt gminy Poraj. Program skierowany jest do uczniów z zaburzeniami edukacyjnymi i psychoedukacyjnymi, z problemami w czytaniu i pisaniu, dysleksją czy komunikacją społeczną.

Dla uczniów szczególnie uzdolnionych i wybitnie uzdolnionych realizowane są zajęcia plastyczne, lekcje matematyki oraz języków angielskiego i niemieckiego. W realizacji Programu ważnym czynnikiem jest parytet płci, w równym stopniu traktuje on dziewczynki i chłopców. Do realizacji programu w ubiegłym roku zakupione zostały niezbędne pomoce dydaktyczne.

Obecnie, dzięki staraniom Urzędu Gminy, pozyskano szereg dodatkowego sprzętu, niezbędnego do realizacji programu. Zakupiono m.in. zestaw nagłaśniający, który posłuży do realizacji warsztatów artystycznych, niezbędny specjalistyczny sprzęt meblowy, służący do realizacji zajęć plastycznych, rowerek treningowy do ćwiczeń ruchowych, natomiast zajęcia integracyjne będą od teraz realizowane z wykorzystaniem dużego warsztatu stolarskiego.

Realizacja Programu w Gminie Poraj zdecydowanie uatrakcyjnia ofertę programową oraz podnosi jakość usług edukacyjnych kierowanych do uczniów klas I-III. Zajęcia są zgodne z indywidualnymi potrzebami uczniów. Realizacja dodatkowych zajęć przyczynia się do wyrównywania dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia oraz do rozwiązania problemów występujących w nauce oraz do rozwinięcia potrzeby kształcenia i potencjału dzieci. Zakupiony sprzęt wzmocni bazę dydaktyczną szkoły i uatrakcyjni jakość prowadzonych zajęć.

cz.info.pl; źródło: ugporaj.pl