Czy wiemy jak segregować śmieci?

Rewolucja śmieciowa obowiązuje od pierwszego lipca br. Niestety na dzień dzisiejszy dla większości mieszkańców dostępne są wyłącznie pojemniki na odpady zmieszane.

Taka sytuacja nie będzie jednak trwała w nieskończoność. Przyjdzie czas w którym segregacja odpadów stanie się faktem. Czy wiemy jak prawidłowo segregować nasze śmieci? Co wrzucać, a czego nie, i do jakich pojemników?

Jak dotąd mało jest ogólnodostępnych informacji na ten temat. A przecież prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” to obowiązek ciążący na wszystkich właścicielach i zarządcach nieruchomości z terenu miasta.

Każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz w pojemniki lub worki

umożliwiające selektywną zbiórkę: makulatury, szkła i tworzyw sztucznych.

Selektywna zbiórka odpadów to nie tylko kolorowe pojemniki, ale szereg innych rodzajów odpadów, które nie powinny trafiać do zwykłych koszy na śmieci tj. przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, a także odpady zielone ulegające biodegradacji. Zatem jak segregować odpady, żeby nie zostały zakwalifikowane do odpadów zmieszanych?

Począwszy od 1 lipca mieszkaniecy Częstochowy, którzy zadeklarowali segregację odpadów, powinni rozdzielać w domu śmieci na grupy:
• Do pojemnika w kolorze brązowym wrzucamy odpady biodegradowalne czyli odpady kuchenne, pochodzenia organicznego
• Do pojemnika w kolorze szarym bądź czarnym wrzucamy odpady zmieszane postałe po wyodrębnieniu frakcji selektywnie zebranych;
• Do pojemnika w kolorze srebrnym wrzucamy popiół;
• Do pojemnika (worka) w kolorze żółtym tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe;
• Do pojemnika (worka) w kolorze zielonym szkło,
• Do pojemnika (worka)w kolorze niebieskim papier.

PAPIER (pojemnik niebieski)

WRZUCAMY: papier piśmienny, gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi, książki, pakowania tekturowe, kartony, tekturę falistą.

NIE WRZUCAMY: papieru samokopiującego, rachunków, faktur, kalki, zatłuszczonego papieru po masłach lub margarynach, papieru woskowanego, tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianie, kartonów po mleku i napojach, pieluch jednorazowych i podpasek, ubrań.

Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń wszystkie zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe. Jedna tona makulatury pozwala ochronić przed ścięciem aż 17 drzew.

TWORZYWA SZTUCZNE (pojemnik żółty)

WRZUCAMY: zgniecione i puste butelki po napojach (bez nakrętek), zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej (bez nakrętek), plastikowe nakrętki, aluminiowe puszki po napojach, kartony po mleku i napojach, torebki, folie worki, reklamówki, koszyczki po owocach.

NIE WRZUCAMY: butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po lekach, opakowań po wyrobach garmażeryjnych, opakowań po olejach spożywczych i silnikowych, części samochodowych, mebli i ich części, jednorazowych naczyń, sprzętu AGD.

Zgnieć butelki przed włożeniem ich do pojemnika. Korki które powinniśmy odkręcić przed wyrzuceniem plastikowej butelki są dobrze wyceniane w punktach skupu, warto zainteresować się tą sprawą i osobno zbierać nakrętki od butelek.

SZKŁO (pojemnik zielony)

WRZUCAMY: butelki ze szkła po napojach (bez nakrętek), słoiki ze szkła (bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek), butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.

NIE WRZUCAMY: szkła okiennego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego, fajansu, porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu, kieliszków, luster, kineskopów, szyb samochodowych, świetlówek, żarówek, opakowań po lekach, termometrów.

Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika. Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt. Istnieje oczywiście też inny pojemnik na szkło- białe- gdzie wyrzuca się artykuły szklane bezbarwne. Wytwarzanie produktów pochodzących z recyklingu szkła jest mniej energochłonne.

BIOODPADY (pojemnik brązowy)

WRZUCAMY: resztki owoców i warzyw, stare pieczywo, rozdrobnione wytłoczki po jajkach, skorupki po jajkach i orzechach, podartą tekturę i papier tylko w czystej postaci, fusy po kawie i herbacie – również z papierowymi filtrami, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, muł i glony z oczka wodnego, gałązki, trawę, liście, cięte kwiaty, ziemię po kwiatach, po piół z kominka i grilla, odpady kuchenne.

NIE WRZUCAMY: popiołu z pieca węglowego, folii, reklamówek, papieru lakierowanego, płynnych odpadów kuchennych, odpadów higienicznych, pampersów, leków, odpadów suchych i niebiodegradowalnych, chorych i trujących roślin, roślin potraktowanych chemicznymi środkami, kłączy i rozłogów perzu, chemikaliów, tekstyliów.

ODPADY ZMIESZANE [postałezostałe po wyodrębnieniu frakcji selektywnie zebranych] (pojemnik szary lub czarny)

Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane jest niższa. Segregacja to czysty zysk. Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę, energię. Z odpadów mogą powstać np., chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania.

Pamiętaj:
- zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,
- wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
- wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz  zużycie plastikowych torebek a przynosisz do domu torby foliowe, warto wykorzystaj ją, np. jako worki na śmieci,
- zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu),
- do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników.

cz.info.pl;  źródło: odpady.czestochowa.pl, czpk.czestochowa.um.gov.pl