Becikowe 2013 nie dla najbogatszych

Od 2013 roku becikowe uzależnione będzie od dochodu - otrzymają je tylko rodziny o miesięcznych dochodach poniżej 1922 zł na osobę.

Rodziny o wyższych dochodach prawa do becikowego zostaną pozbawione. Mowa o dochodach w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o becikowe 2013. Nowe zasady przyznawania świadczenia wymuszą też dodatkowe zaświadczenie, które trzeba będzie dołączyć do wniosku o becikowe 2013 - tzn. oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów.

Dodatek rodzinny wyniesie tak jak dotychczas 1000 złotych, a więc w sumie łącznie z zapomogą - 2000 zł.

Dodatek rodzinny, czyli dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, przyznawany jest rodzinom o niskich dochodach (nie więcej niż 504 zł na osobę; nie więcej niż 583 zł jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne). To świadczenie dostaną tylko ci, którzy mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego.

Według MPiPS prawo do becikowego utraci ok. 10 proc. rodzin o najwyższych dochodach, co da ok. 39 mln zł oszczędności. Obecnie becikowe, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, przysługuje niezależnie od dochodów i wynosi 1000 zł. Rządowa nowela ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła kryterium dochodowe przy przyznawaniu tego świadczenia.

Według nowych przepisów od 2013 r. becikowe ma trafiać tylko do rodzin o miesięcznych dochodach poniżej 1922 zł na osobę. Zmiana w przepisach dotyczących becikowego to realizacja postulatu z expose premiera Donalda Tuska, który zapowiadał, że będzie ono przysługiwać rodzinom o rocznych dochodach poniżej 85 tys. zł. Rządowe Centrum Legislacji zwróciło jednak uwagę, że takie rozwiązanie może być sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości oraz sprawiedliwości społecznej - byłyby bowiem najbardziej korzystne dla rodzin wychowujących jedno dziecko.

Dlatego nowela zakłada, że becikowe będzie przysługiwać rodzinom, których dochód nie przekracza 1922 zł netto na osobę. Podczas pierwszego głosowania nad ustawą posłowie - przewagą jednego głosu, wbrew intencjom rządu -zdecydowali o podwyższeniu kwoty becikowego do 1200 zł. Już wtedy premier zapowiedział, że będzie przekonywał senatorów PO, by to zmienić. Według resortu podniesienie becikowego o 200 zł kosztowałoby budżet ok. 50-70 mln zł, wymusiłoby też weryfikację przewidywanych podwyżek zasiłków i kryteriów ich przyznawania. Senat wprowadził do ustawy poprawkę przywracającą pierwotną wysokość becikowego.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało, że pieniądze zaoszczędzone na becikowym będą przeznaczone na podwyższenie kryteriów dochodowych i zasiłków przyznawanych co miesiąc, co będzie dla rodzin korzystniejsze niż podniesienie świadczenia przyznawanego jednorazowo.

cz.info.pl; źródło: MPiPS