Przedszkole i zrównoważony rozwój? Tak, to się łączy

Przy okazji Dnia Przedszkolaka w sali sesyjnej Urzędu Miasta rozmawiano o wychowaniu przedszkolnym w kontekście zdefiniowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych celów zrównoważonego rozwoju.

Dzień Przedszkolaka został ustanowiony przez Sejm RP w 2013 roku. Nie jest wyłącznie świętem dzieci w wieku przedszkolnym, ale również takiej dziedziny wiedzy jak wychowanie przedszkolne oraz nauczycielek, pedagożek pracujących w tej dziedzinie oświaty.

W tym roku w Częstochowie Dzień Przedszkolaka jest częścią projektu Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego (OMEP) – ma on popularyzować wartości wychowania przedszkolnego, jednocześnie dając maluchom okazje do zabawy, radości z bycia przedszkolakami i bliższego przyjrzenia się lokalnemu otoczeniu. Chodzi o otoczenie szeroko rozumiane – społeczne, przyrodnicze – ale i ślady jego przeszłości. Dzieci dostają więc możliwość nawiązania więzi ze swoim najbliższym środowiskiem, kształtowania lokalnego wymiaru swojej tożsamości już na bardzo wczesnym etapie.

Projekt OMEP w miejskich przedszkolach oficjalnie ruszył 20 września, ale już przed tą datą zaangażowało się w niego ponad 30 placówek. Dzieci wraz z opiekunkami eksplorują większe i mniejsze „skarby” miasta – od tych o największym formacie kulturowym, po nieduże zakątki, które jednak warto znać nawet „od przedszkolaka”.

W dniu inauguracji projektu w sali sesyjnej Urzędu Miasta zorganizowano też konferencję dla dyrekcji i nauczycielek przedszkoli. O wychowaniu przedszkolnym rozmawiano w kontekście celów zrównoważonego rozwoju. Dla przypomnienia: 17 takich celów, do urzeczywistnienia do roku 2030, określiła w 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ich realizacja ruszyła z początkiem 2016 roku i ma przynieść przekształcenie świata na korzyść naszej planety i zamieszkujących ją ludzi, w duchu rozwoju zrównoważonego – w miejsce chaotycznego, nieumiarkowanego, szkodliwego czy wręcz niszczycielskiego.

Jak można przeczytać na stronie OMEP, aby te cele mogły być realizowane, zmienić się musi również wczesna edukacja dzieci, gdyż to reorientacja edukacji ma kluczową rolę w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości. Tego przekształcenia edukacji nie można rozumieć wyłącznie jako edukacji „przyrodniczej” czy „ekologicznej” – byłoby to zawężenie zmieniające jej sens. Chodzi o ukierunkowanie nauczania na wartości takie jak rozumienie, partycypacja, zaangażowanie, solidarność, poszanowanie innych, uczenie się w interakcji i dialogu, odpowiedzialność, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Nie ma powodu, aby takie wartości nie docierały do ludzi już na etapie przedszkolnym (choć cele zrównoważonego rozwoju wymagają edukacji na każdym poziomie).

OMEP przygotował m.in. publikację skierowaną do nauczycielek przedszkolnych, pełną gotowych do wykorzystania opowieści zgodnych z zagadnieniami celów zrównoważonego rozwoju. Pojawiają się więc w nich m.in. problemy ubóstwa, poprawy jakości życia, działań w dziedzinie klimatu, pokoju, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, zrównoważonych miast i społeczności. Jak piszą we wstępie autorki publikacji: Dziecko posiada wyobraźnię serca, co oznacza, że naturalnie dostrzega niesprawiedliwość, nierówność czy nieodpowiedzialność w traktowaniu ludzi i przyrody. Jest otwarte na działanie i ma chęć zmieniać świat. Potrzebuje jednak wzmocnień i zapewnień, że jako młody jeszcze człowiek ma siłę sprawczą, że jego codzienne, proste czyny są ważne i potrzebne światu.

Podczas spotkania w sali sesyjnej swoje prelekcje przedstawiły Aleksandra Nocuń, Barbara Buczkowska-Staniec i Maria Shmelova. Reprezentująca fundację CultureLab Maria Shmelova  (i związany z nią portal dla rodziców, opiekunów i pedagogów TupTupTup), w jednym z przedszkoli poprowadziła także warsztaty wokół zrównoważonego rozwoju.

Podsumowanie i finał całego projektu zaplanowano na 20 października.

Organizatorami tegorocznego Dnia Przedszkolaka są miejskie przedszkola nr 7 i 33, przy współudziale Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa