Żywa lekcja historii

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego 20 września w uroczysty sposób podsumowali udział w projekcie "Miła 18", który był realizowany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów oraz Muzeum Getta Warszawskiego.

Uczniowie, biorący udział w projekcie, mieli okazję towarzyszyć archeologom podczas wykopalisk, jakie prowadzone były w Warszawie na terenie dawnego getta latem minionego roku. Efektem prac badaczy było między innymi znalezienie przedmiotów codziennego użytku, takich jak puderniczka, blaszana bańka czy metalowa plakietka. Uczennice i uczniowie podczas archeologicznych warsztatów obejrzeli odnalezione rzeczy świadczące o kulturze i życiu ludności żydowskiej. Młodzież w ten sposób ma szansę lepiej zrozumieć historię i wyobrazić sobie świat, który został zniszczony w czasie Zagłady.

Hasło „Miła 18” nawiązuje do warszawskiego adresu, pod którym znajdował się bunkier Mordechaja Anielewicza, punkt oporu powstańców z Żydowskiej Organizacji Bojowej.

W ramach podsumowania projektu nauczyciele i uczniowie „Słowackiego” przygotowali przedstawienie pod tytułem „Ocalić”. Wśród zgromadzonych gości obecni byli m.in.: Rafał Piotrowski - naczelnik Wydziału Edukacji, Jolanta Urbańska - wiceprzewodnicząca Rady Miasta i społeczna konsultant prezydenta ds. społeczności żydowskiej w Częstochowie, Izabela Sobańska-Klekowska - przewodnicząca Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego Żydów w Polsce Oddział w Częstochowie, Barbara Jastrzębska-Mucha - córka „Sprawiedliwego wśród Narodów Świata”, Katarzyna Ozimiek - dyrektor Muzeum Częstochowskiego i Monika Świerczewska - kierownik Działu Edukacji i Wystaw Muzeum Częstochowskiego.

W ramach projektu w Muzeum Żydów Częstochowian przy ul. Katedralnej 8 przygotowano wystawę fotografii, na których uwieczniono efekty wykopalisk.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa