Wybrano ławniów na nową kadencję

Uchwałę w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2024-2027 Rada Miasta przyjęła na sesji 26 października.

Radni przyjęli uchwałę na mocy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Uchwała dotyczy wyboru ławników do Sądów Okręgowych oraz Sądów Rejonowych w Częstochowie. Jednocześnie straciła moc uchwała Rady Miasta Częstochowy sprzed czterech lat w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 do 2023 roku.

Z pełną listą nowych ławników można zapoznać się poniżej w załączniku do przyjętej uchwały.

Uchwała.1106.LXXXII.2023

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa