Dyskutują jak w Oksfordzie...

... czyli zupełnie nie w stylu, w jakim zwykle skaczą sobie do gardeł uczestnicy życia publiczno-medialnego w Polsce. Ruszyła Częstochowska Liga Licealnych Debat Oksfordzkich.

Częstochowska Liga Licealnych Debat Oksfordzkich ma rozwijać umiejętność wypowiadania się na forum publicznym, twórczego i krytycznego myślenia czy tworzenia różnorodnej, jasnej i skutecznej argumentacji. Ma uświadamiać, jak istotne jest popieranie swoich racji rzetelnymi dowodami, ale i uważne słuchanie interlokutorów/adwersarzy czy poszanowanie innego punktu widzenia.

Aby sprostać standardom debaty oksfordzkiej, młodzież najpierw mozolnie i cierpliwie poznaje jej zasady. A jest to bardzo sformalizowany rodzaj dyskusji – dwie drużyny toczą uporządkowany spór wokół prawdziwości postawionej tezy, wobec której zajmują stanowisko przydzielone wcześniej w wyniku losowania. Jest szansa, że po doświadczeniu debaty opartej na tego rodzaju zasadach i wartościach, jej uczestniczki i uczestnicy będą chcieli trzymać się tych samych reguł dyskutowania także na kolejnych etapach swojego życia – może także w jego publicznym wymiarze…

W eliminacjach bierze udział 8 częstochowskich liceów ogólnokształcących: I LO im. Juliusza Słowackiego, II LO im. Romualda Traugutta, IV LO im. Henryka Sienkiewicza, V LO im. Adama Mickiewicza, VII LO im. Mikołaja Kopernika, VIII LO Samorządowe im. gen. Józefa Sowińskiego, IX LO im. Cypriana Kamila Norwida oraz XII LO im. Stefana Żeromskiego. Debaty odbywać się będą aż do kwietnia przyszłego roku. Drużyna, która w finale zdobędzie I miejsce, otrzyma puchar Prezydenta Miasta Częstochowy.

26 października w pierwszym spotkaniu turnieju wzięły udział 4-osobowe drużyny z VII LO im. M. Kopernika i VIII LO Samorządowego im. gen. J. Sowińskiego. Zmierzyły się z tezą, która brzmiała: „Wiedza jest martwa. Dzisiejszy system edukacji to 3xZ – zakuć, zdać, zapomnieć”. Do następnego etapu udało się przejść „Kopernikowi”.

Inicjatorem Częstochowskiej Ligi Licealnych Debat Oksfordzkich jest I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego. Szkoła ta jest również pomysłodawczynią projektu „Słowacki debatuje”. Od lat w popularnym „Słowaku” organizuje się debaty poświęcone tematyce społecznej, historycznej czy ekologicznej. W szkole prężnie działa także klub dyskusyjny w języku angielskim. W zeszłym roku szkolnym młodzież I LO zdobyła III Miejsce w Mistrzostwach Śląska Debat Oksfordzkich o puchar Marszałka Województwa. Wydział Edukacji UM z kolei – czynnie wspierając organizację Ligi – chce sprzyjać procesom demokratyzacji w polskiej szkole.

Na zdjęciu zwycięska ekipa z VII LO im. M. Kopernika z pierwszego spotkanie turnieju 26 października 2023

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa