Prace remontowo-zabezpieczające Domu Księcia

W zabytkowym Domu Księcia trwają kolejne prace remontowo-zabezpieczające prowadzone w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

Prace na zlecenie „ZGM TBS” są kontynuacją wcześniejszych działań, które - na terenie Domu Księcia - prowadzone były już także w ubiegłym roku. Po wykonanej ekspertyzie stanu technicznego zdecydowano o zabezpieczeniu budynku poprzez zamurowanie okien i balkonów oraz wyburzenie komórek znajdujących się przy Domu Księcia.

W międzyczasie wysiedlono mieszkańców, wykupiono lokale własnościowe (oprócz jednego), rozwiązano też umowy z najemcami lokali użytkowych. Na terenie obiektu od blisko roku pracuje firma ochroniarska. Zamontowano tez dodatkowe oświetlenie z czujnikami ruchu oraz kamery monitoringu, a wokół budynku zainstalowano specjalny zabezpieczający daszek.

Obecnie prowadzone są prace na dachu budynku związane m.in. z wymianą pokrycia i wyburzeniem kominów ponad dachem. Oprócz tego trwa również naprawa i przemurowanie części zniszczonych ścian zewnętrznych, a także stabilizowanie ścian wewnątrz budynku. Koszt aktualnie prowadzonych robót to blisko 1,2 mln zł złotych brutto. Prace wykonuje konsorcjum firm, którego liderem jest F.U.H. DZIEDZICKI, a partnerem – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KRAWPOL.

Dom Księcia figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Powstał według projektu Brunona Paprockiego, a zbudowany został w latach 1912–1913, jako największy wówczas gmach mieszkalny w Częstochowie. Po zakończeniu drugiej wojny światowej budynek przechodził różne koleje, a w końcu stał się częścią komunalnego zasobu gminy i został przeznaczony na cele mieszkalno-użytkowe. Mimo doraźnych prac zlecanych przez administratorów obiektu jego stan przez minione dziesięciolecia się pogarszał. W 2008 roku ZGM „TBS” sporządził wstępny kosztorys kompleksowej renowacji Domu Księcia, szacujący wówczas jej wartość na ponad 40 mln zł.

Ubiegłoroczne wykwaterowanie lokatorów jest realizacją decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Częstochowie. Prace zabezpieczające prowadzone w ubiegłym roku i obecnie, uzgodnione ze służbami konserwatorskimi, służą poprawie bezpieczeństwa wewnątrz i na zewnątrz budynku, zachowaniu jego historycznej konstrukcji oraz ogólnej poprawie stanu obiektu, który znajduje się w ofercie inwestycyjnej miasta. Wraz z uregulowaniem spraw własnościowych budynku dają też nadzieję na potencjalnie większe zainteresowanie ze strony inwestorów.

cz.info.pl; źródło i foto: BP UM Częstochowa