Nie wierz w bajki, sprawdzaj fakty!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych modernizuje system informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Prace prowadzone są w ramach projektu CEPiK 2.0.

Zakończy się on się w 2016 r., ale kolejne elementy zmodernizowanego systemu będą uruchamianie stopniowo już od tego roku. W ramach projektu CEPiK 2.0, system zostanie rozbudowany o nowe funkcjonalności, które będą wykorzystywane zarówno przez obywateli jak i instytucje prywatne oraz publiczne.

4 kwietnia Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Po wejściu w życie tej regulacji uruchomione zostaną dwie e-usługi „Historia Pojazdu” i „Bezpieczny autobus”.

Dzięki e-usłudze „Bezpieczny autobus”, każdy zainteresowany kupnem używanego pojazdu, zarejestrowanego w Polsce, będzie mógł sprawdzić jego historię w Centralnej Ewidencji Pojazdów. System pozwoli na sprawdzenie on-line m.in. dat rejestracji, danych technicznych pojazdu, informacji, czy pojazd ma ważne badanie techniczne i ubezpieczenie OC oraz czy nie jest oznaczony w ewidencji jako kradziony. Aby uzyskać dostęp do danych, trzeba będzie podać numer nadwozia VIN, datę pierwszej rejestracji oraz numer rejestracyjny pojazdu, który zamierzamy kupić. Usługa będzie bezpłatna.

Obecnie dane o pojeździe mogły być udostępnianie jedynie uprawnionym do tego instytucjom oraz właścicielowi lub posiadaczowi pojazdu. Wprowadzane zmiany umożliwią dostęp do informacji o pojeździe wszystkim, bez konieczności wykazywania uzasadnionego interesu. Dane będzie można uzyskać online - nie będzie trzeba składać wniosku i czekać na jego rozpatrzenie. Warto zaznaczyć, że dostępne będą jedynie dane o pojeździe - informacje o właścicielu lub posiadaczu nie będą udostępniane.

Ustawa pozwoli również na wprowadzenie e-usługi „Bezpieczny autobus”. Dzięki niej rodzice, którzy wysyłają swoje dzieci na kolonie lub wycieczki będą mogli sprawdzić m.in. czy autokar ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC. Dostęp do danych będzie możliwy po podaniu numer rejestracyjnego. Także w tym przypadku dane będą dostępne online – nie będzie trzeba składać wniosku i czekać na jego rozpatrzenie.

Trwają również prace programistyczne nad uruchomieniem obydwu e-usług, tak aby po podpisaniu ustawy przez prezydenta można było je od razu udostępnić obywatelom. Obie usługi mają wystartować jeszcze w czerwcu.

Możliwość sprawdzenia historii pojazdu jest pierwszą e-usługą z całego katalogu udogodnień dla obywateli, przygotowywanych przez MSW i COI. Podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w innych krajach europejskich, m.in. w Wielkiej Brytanii i Szwecji.

{youtube}http://www.youtube.com/watch?v=I2L7yxktf_c&feature=youtu.be{/youtube}

cz.info.pl; źródło: MSW