AJD bliżej uzyskania stopnia uniwersytetu

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza otrzymał uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie naukowej: chemia.

Sukces jednostki znacznie wzmacnia Uczelnię. Jest to czwarte uprawnienie jakie posiada AJD do nadawania stopnia doktora. Przypomnijmy, że w latach minionych uprawnienia do nadawania stopnia doktora uzyskał już Wydział Filologiczno-Historyczny, który prowadzi studia doktoranckie na kierunkach historia (na historii ma także prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego, gdzie odbyła się już nawet obrona) i literaturoznawstwo, a także Wydział Matematyczno-Przyrodniczy na kierunku fizyka.

Teraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy dopełnia ostatnich formalności, by uruchomić studia doktoranckie (III stopnia) w obszarze nauk ścisłych w dziedzinie nauk fizycznych, dyscyplina naukowa: fizyka oraz w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplina naukowa: chemia (chodzi o studia, które będą trwały 4 lata, student będzie mógł skorzystać z pełni przysługujących mu uprawnień, także ze stypendium).

- Informację o zgodnie otrzymaliśmy raptem kilka dni temu - tłumaczy dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. AJD, dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego AJD. - Stąd od razu przystąpiliśmy do starań związanych z uruchomieniem studiów III stopnia. Liczę, że rekrutacja na studia III stopnia w obu dyscyplinach zostanie uruchomiona już od roku akademickiego 2013/2014, czyli przeprowadzimy ją najpóźniej we wrześniu 2013 roku.

Wydział dotychczas miał uprawnienia do nadawania stopnia doktora na fizyce, ale nie prowadził studiów III stopnia. Teraz ma to się zmienić. „Czwarty doktorat dla chemii" jest również ważnym krokiem ku przekształceniu AJD w uniwersytet. By plan się ziścił potrzeba jeszcze dwóch uprawnień. Władze rektorskie nie ukrywają, że Wydziały AJD czynią starania o kolejne uprawnienia. Decyzja w tej sprawie ma zapaść już w najbliższych miesiącach.

Akademia im. Jana Długosza powstała z przekształcenia częstochowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Akademię. Uczelnia powstała 1971 roku, kiedy to decyzją ówczesnej Rady Ministrów powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska. W 1974 przekształcono ją w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Początkowo istniały dwa wydziały: matematyczno-przyrodniczy i pedagogiczny. Pracowało w niej 12 docentów i 10 doktorów.

1 października 2004 roku Wyższa Szkoła Pedagogiczna została przekształcona w Akademię im. Jana Długosza.

Obecnie Akademia kształci na blisko 30 kierunkach kształcenia oraz kilkudziesięciu kierunkach studiów podyplomowych. Ma prawo do wydawania dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia. Akademia prowadzi studia III stopnia na kierunkach historia i literaturoznawstwo. Ma prawo do nadawania stopnia doktora na kierunku fizyka. Od kwietnia 2007 roku, decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Wydział Filologiczno-Historyczny ma prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Uczelnia zatrudnia ponad 700 osób, w tym blisko 500 pracowników naukowo-dydaktycznych. Na przestrzeni 42 lat akademię opuściło ponad 50 tysięcy absolwentów. AJD prowadzi również Uniwersytet Trzeciego Wieku. Każdego roku z tego typu zajęć korzysta ponad 600 słuchaczy.

Więcej informacji o Uczelni TUTAJ

cz.info.pl; źródło: AJD Częstochowa/Wikipedia