Nie żyje Honorowa Obywatelka Częstochowy

Przyjaciółka Częstochowy i częstochowian, honorowa obywatelka naszego miasta zmarła we wtorek 16 października.

Honorowe obywatelstwo Częstochowy Marie-Therese Chaubon odbierała wspólnie z mężem Pierre'em w 2008 roku za rozwijanie przyjaźni między społecznościami lokalnymi oraz za promowanie pozytywnego wizerunku naszego miasta w Lourdes oraz we Francji.

Marie-Thérèse Chaubon - założycielka i przewodnicząca Stowarzyszenia „Błękitna Gwiazda” w Lourdes, świadczącego Częstochowie pomoc humanitarną, od 20 lat wcielającej w życie Umowę Miast Bliźniaczych.

W 1996 r., na wniosek prezydenta Częstochowy, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczył Marie-Thérèse Chaubon Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP za zasługi na rzecz rozwoju współpracy miedzy Lourdes i Częstochową oraz za umacnianie przyjaźni między Francją i Polską.

W 1999 r. Minister Spraw Zagranicznych Francji odznaczył Przewodniczącą „Błękitnej Gwiazdy” Francuskim Krzyżem Zasługi.

Pierre Chaubon - były radny Lourdes. Za jego sprawą, w wyniku współdziałania z Komitetem Obywatelskim „Solidarność”, w 1990 roku doszło do podpisania umowy bliźniaczej między Częstochową i Lourdes. Konsekwentnie działał na rzecz realizacji jej zapisów. Marie-Thérèse Chaubon założyła Stowarzyszenie „Błękitna Gwiazda”, którego głównym celem jest współpraca z Częstochową.

Dzięki działalności państwa Chaubon nastąpił dynamiczny rozwój współpracy między polskim i francuskim ośrodkiem maryjnym. Możliwe stały się wymiany doświadczeń w takich dziedzinach jak kultura, edukacja, turystyka, zdrowie, sport. Owocem zainicjowanych przez państwa Chaubon, wielopłaszczyznowych kontaktów polsko - francuskich są międzynarodowe kongresy i seminaria dotyczące medycyny, turystyki, pielgrzymowania i integracji europejskiej oraz wspólne projekty dotowane z funduszy unijnych.

W piątek Marie-Thérèse Chaubon zostanie pochowana w swoim rodzinnym mieście - Lourdes.

cz.info.pl