Błogosławieństwo pisma - biurokracja

Od czasów gdy ludzkość nauczyła się zbierać jadalne korzonki oraz polować, zawsze znajdował się osobnik, który nie był zdolny do poszukiwania pokarmu i wykonywania jakiejkolwiek użytecznej pracy. Z nadmiaru czasu zajmował się tym, czy korzonki mają poprawny kształt i właściwy rozmiar, oraz to czy upolowane zwierze,  odpowiada wszelkim, wymyślonym przez niego normom.

Błogosławieństwem dla tych osobników było wynalezienie pisma, dzięki czemu mogli zapisywać sterty papirusów, pergaminów, papierów różnymi znaczkami, a potem potrząsając nimi gniewnie wykazywać przygodnym ludziom, że koniecznie muszą się do nich stosować, wypełniając odpowiednie druki. Cała maszyna działa skutecznie, anonimowo.

Przysłowie powiada, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. W Częstochowie, jak w całej Polsce, pewna jest jeszcze trzecia: biurokracja, anonimowa. Ludzie tracą czas, zdrowie, firmy plączą się w uzgodnieniach z urzędem - a biurokracja kwitnie w najlepsze, ukazując liczne absurdy. Działa szybko, precyzyjnie, a jednocześnie, dyskretnie i bezosobowo. Zabija niewidocznie, ale za to skutecznie. Z takim przeciwnikiem nikt nie ma zbyt
wielu szans.

Niedawno Sejm obradował nad ustawą „o transparentności administracji publicznej”, inaczej zwaną ustawą „o metryczkach”. Celem projektu ustawy jest  zwiększenie transparentności udziału poszczególnych urzędników w procesie wydania rozstrzygnięć w sprawach obywateli oraz transparentności uzasadnienia podjęcia takiego a nie innego rozstrzygnięcia w sprawie. Decyzję podpisuje osoba pełniąca funkcję organu administracji lub osoba przezeń upoważniona (np. prezydent miasta, kierownik urzędu skarbowego, kierownik ZUS), a rzeczywiści autorzy lub współautorzy rozstrzygnięcia w sprawie, przygotowujący je do podpisu osobie uprawnionej, nie są co do zasady wyraźnie ujawnieni, a co więcej nie wiadomy jest sposób kształtowania przez poszczególne, nieujawnione, osoby treści rozstrzygnięcia.

W obecnym stanie prawnym w Polsce bardzo trudno jest więc ustalić odpowiedzialność poszczególnych urzędników za szkody spowodowane wydaniem sprzecznych z prawem decyzji administracyjnych, gdyż  osoby rzeczywiście kształtujące treść decyzji zwykle pozostają anonimowe. Brak szczegółowych przepisów prawa pozostawia duże pole manewru dla urzędników do nadużywania swojej władzy. Część przepisów jest do tego niezrozumiale sformułowana. Są one więc interpretowane w różny sposób, w zależności od placówki, do której uda się petent.

Ludzie od lat borykają się z problemem nadmiernej produkcji urzędowych zaświadczeń, poświadczeń, odpisów i innych dokumentów. Przytłacza je liczba dokumentów, zestawień i sprawozdań, które trzeba złożyć w różnych wnioskach. Często przez jeden "świstek" upada znakomity projekt, firma. Nikt nie ma wątpliwości, że biurokracja i anonimowość podejmowanych decyzji wyniszcza przedsiębiorców. A kto z nią wygra starcie, wie, że już niedługo czeka go kolejna batalia.

Nawet najdrobniejsze uchybienia mogą zaprzepaścić pozytywne załatwienie sprawy. Tyle tylko, że to nie koniec drogi po schodach urzędów. Bo zasady ustalone przez jednego urzędnika mogą zostać podważone przez innego. Nic dziwnego, że z czasem przedsiębiorcom po prostu puszczają nerwy. W wielu sytuacjach podmioty spotykają się z nieobiektywną interpretacją przepisów przez urzędników.

O ile przepisy można zmienić, o tyle z urzędnikami sprawa wygląda gorzej. Potrzebne są zmiany w ich mentalności. Wielu urzędników traktuje biznesmenów jak kombinatorów i oszustów, stawiając ich na straconej pozycji. Nieufnie i z zazdrością patrzą na ich sukces. Nie zdają sobie jednak sprawy, czym został on okupiony. Prowadzenie firmy nie tylko w Częstochowie nie jest łatwe. W naszym kraju funkcjonuje ponad 625 rodzajów reglamentacji, a około 170 ustaw nakłada na firmy obowiązek uzyskania koncesji w 400 przypadkach.

A to wszystko za naszym przyzwoleniem. Warto pamiętać o tym kiedy pójdziemy wybierać w wolnych wyborach. Utrzymujemy dzisiaj urzędników w kosmicznej masie 46% pracującej populacji. Jakie podatki zapłacimy my, podatnicy, kiedy ten wskaźnik wzrośnie?

cz.info.pl