Stacje ładowania aut elektrycznych

W Częstochowie działają już wszystkie ogólnodostępne stacje ładowania aut elektrycznych przewidziane w miejskim planie. Ich operatorem jest obecnie firma ELEPORT.

Estońska firma ELEPORT Sp. z o.o. zakupiła w ubiegłym roku w wyniku postępowania przetargowego od OSD Tauron Dystrybucja S.A. ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Częstochowie.

Uruchomione stacje ELEPORT oraz innych operatorów np.: Orlen, GreenWay są udostępnione w rejestrze Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.

Rejestr zawiera informacje o lokalizacjach stacji ładowania, aktualnych cenach paliw alternatywnych w poszczególnych stacjach oraz dostępności punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych nałożyła na samorządy obowiązek funkcjonowania wymaganej liczby punktów ładowania zlokalizowanych w ogólnodostępnych stacjach - w przypadku Częstochowy jest to 100 punktów ładowania. Zgodnie z ustawą oraz uchwałą Rady Miasta, w której wskazano lokalizacje nowych stacji ładowania, Operator Systemu Dystrybucyjnego tj. Tauron Dystrybucja w ramach mechanizmu interwencyjnego wybudował 90 punktów ładowania i nałożony obowiązek ustawowy został w mieście spełniony.

Miejsca ładowania „elektryków” oznakował Miejski Zarząd Dróg – zgodnie z „Planem budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla miasta Częstochowy”.

Dalsza rozbudowa sieci ogólnodostępnych stacji ładowania jest możliwa przez prywatne podmioty po rozpoznaniu perspektywicznych potrzeb - na zasadach komercyjnych.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa