Prace na drogach lokalnych Częstochowy

Praktycznie każda dzielnica zostanie w tym roku objęta zadaniami w ramach miejskiego programu budowy i przebudowy dróg lokalnych. Obecnie trwają już prace w kilku lokalizacjach.

Oprócz trwających od marca prac związanych z pozimowymi naprawami nawierzchni Miejski Zarząd Dróg zlecił już także kilka zadań inwestycyjnych na drogach lokalnych.

Jednym z nich jest przebudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Rutkiewicz do alei Listopada, której realizacja rozpoczęła się od przebudowy chodnika. Koszt tej inwestycji obejmującej także modernizację drogi (na długości 738 m), miejsc postojowych, regulację odwodnienia czy wpięcie do kanalizacji deszczowej to 2 mln 391 tys. zł.

Plac budowy został przekazany też na ul. Ostrowskiej, która zostanie zmodernizowana od ulicy Chochołowskiej do Pienińskiej (za 230 tys. zł). Przebudowywany jest chodnik w ciągu ul. Zamenhoffa (koszt 412 tys. zł), trwa budowa drogi rowerowej i nowych chodników w ulicy Wilsona (220 tys. zł).

Po wyborze najkorzystniejszej oferty jest przetarg na przebudowę ul. Bialskiej od Małopolskiej do skrzyżowania Kieleckiej z Mazowiecką wraz z budową studni odwadniających (wybrana została oferta firmy Domax za 904,5 tys. zł).

W trakcie oceny ofert przetargowych są:
- przebudowa drogi ul. Loretańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia w ramach istniejącego pasa drogowego,
- przebudowa ul. Bohaterów Katynia na odcinku od wiaduktu drogowego nad linią kolejową do ul. Różanej,
- przebudowa ulicy św. Kingi,
- rozbudowa ulic Kochanowskiego, Długosza i Głowackiego w Częstochowie – I etap,
- przebudowa odcinka chodnika w ulicy św. Rocha (zadanie z Budżetu Obywatelskiego)
- przebudowa skrzyżowania z dwoma rondami ulicy Fieldorfa–Nila z aleją Wyzwolenia za pętlą tramwajową na Północy.
Łączny koszt tych 6 zadań, według najniższych złożonych w przetargach ofert to ponad 13,3 mln zł.

Ogłoszony został też przetarg na przebudowę nawierzchni ulicy Torowej III etap – podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ulicy (zadanie z Budżetu Obywatelskiego).

W przygotowaniu jest szereg kolejnych inwestycji związanych z budową lub przebudową dróg lokalnych, na realizację których procedury zamówień publicznych ruszą w najbliższych tygodniach. Równolegle trwają procedury związane z opracowaniem dokumentacji modernizacji kolejnych dróg lokalnych oraz inwestycjami oświetleniowymi.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa